Spółdzielnia Handlowa
ROLNIK

o nas

     Spółdzielnia Handlowa "Rolnik" w Oleśnie to firma handlowa z wieloletnim bogatym dorobkiem.

Potencjał gospodarczy Spółdzielni stanowią placówki handlowe: hurtownia spożywczo - alkoholowa, hurtownia farb i tapet, skład materiałów budowlanych oraz sklepy: spożywczy, chemiczno - kosmetyczny i z artykułami gospodarstwa domowego.

     Historia Spółdzielni Handlowej "Rolnik" w Oleśnie sięga do połowy 1948 roku, kiedy to utworzono Powiatowy Związek Gminnych Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Oleśnie. Dnia 22.10.1948r. doszło do połączenia PZGS "Samopomoc Chłopska" ze Spółdzielnią "ROLNIK", co zarejestrowano jako firma "Samopomoc Chłopska". Poprzednikiem "ROLNIKA" w Oleśnie była Spółdzielnia Rolniczo - Handlowa "ROLNIK" powstała już w 1928 roku. Tak powstały Powiatowy Związek Gminnych Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Oleśnie istniał do 30.06.1975r. W 1975 roku w wyniku reformy administracji państwowej powstało województwo częstochowskie i PZGS "SCh" w Oleśnie włączono do Wojewódzkiego Związku Gminnych Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Częstochowie jako Zakład Gospodarczy tegoż związku. Po likwidacji WZGS "SCh" Częstochowa, która nastąpiła 30.09.1990r., na bazie Zakładu Gospodarczego Olesno założono 27.12.1989r. Oleską Spółdzielnię "Samopomoc Chłopska" Rolnik, która rozpoczęła działalność gospodarczą od 01.10.1990r.

Z dniem 26.09.1996r. ostatecznie zmieniono nazwę Spółdzielni na Spółdzielnię Handlową "Rolnik" w Oleśnie.

W obecnym kształcie Spółdzielnia prowadzi działalność na terenie powiatu oleskiego i przyległych terenów z województw opolskiego, śląskiego i łódzkiego.

© 2007-2018